Contact | Kontakt | Контакт
Germany | 85737 Ismaning | Bulgaria | 9006 Varna

Mail me | Пишете ми | Пишите здесь


GERMANY :

Voice: +498938151770

Email: dr.nedkova@rumiana.de

Fax: +494932223491393

БЪЛГАРИЯ :

Voice: +359888822024

Email: rumiana.nedkova@abv.bg


Contact form | Kontaktformular


Моля, изпратете Вашето съобщение.